cs

background image

použití

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

tiskárna

background image
background image

tiskárna
HP LaserJet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015
series

uživatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informace o autorských právech

Copyright společnost Hewlett-Packard 2003

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,
přepracování nebo překládání bez předchozího
písemného souhlasu je zakázáno, kromě případů
vymezených autorskými zákony.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard, ke které náleží
tato uživatelská příručka, se uděluje licence na:
a) vytištění papírové kopie této uživatelské
příručky pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo
VNITROPODNIKOVÉ použití podléhající omezení
zákazu prodeje, opakovaného prodeje nebo jiné
distribuce papírových kopií; b) umístění
elektronické kopie této uživatelské příručky na
sí•ový server za předpokladu, že přístup k této
elektronické kopii bude omezen na OSOBNÍ a
INTERNÍ uživatele tiskárny Hewlett-Packard,
ke které náleží tato uživatelská příručka.

Číslo části: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Záruka

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou
být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Hewlett-Packard na tyto informace
neposkytuje záruku.

SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
DANÉ ÚČELY.

Společnost Hewlett-Packard není právně
zodpovědná za jakékoli přímé, nepřímé,
náhodné, následné nebo ostatní škody ve
spojitosti s poskytováním a použitím těchto
informací.

Informace o ochranných známkách

Microsoft®, Windows® a Windows NT® jsou
registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA.

Energy Star® a logo Energy Star® jsou
registrované známky Komise pro ochranu
životního prostředí v USA.

Netscape je ochranná známka společnosti
Netscape Communications Corporation v USA.

Jakékoli další produkty zmíněné v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
příslušných společností.

background image

&6::