Pripojenia tlačiarne

background image

Pripojenia tlačiarne

Poznámka

Pred nastavením tlačiarne nainštalujte všetok softvér.