sl

background image

uporaba

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

tiskalnik

background image
background image

tiskalnik
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series

Uporabniški priročnik

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, ZDA

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Vse pravice pridržane. Reproduciranje, prirejanje
ali prevajanje brez poprejšnjega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v meri, do
katere to dovoljuje zakonodaja o avtorskih
pravicah.

Uporabniku tiskalnika Hewlett-Packard, na
katerega se nanaša ta uporabniški priročnik,
se podeljuje licenca za: a) tiskanje kopij tega
uporabniškega priročnika za OSEBNO ali
INTERNO uporabo ali za uporabo v PODJETJU,
pod pogojem, da se te kopije ne prodajajo,
preprodajajo ali drugače distribuirajo; in
b) namestitev elektronske kopije tega
uporabniškega priročnika v omrežnem strežniku,
pod pogojem, da je dostop do te elektronske
kopije omejen na OSEBNE, INTERNE
uporabnike tiskalnika Hewlett-Packard, na
katerega se ta priročnik nanaša.

Številka dela: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Jamstvo

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo
brez poprejšnjega obvestila.

Hewlett-Packard ne daje nikakršnega jamstva za
informacije v tem dokumentu.

HEWLETT-PACKARD SE IZRECNO ODREKA
NAZNAČENEMU JAMSTVU USTREZNOSTI ZA
PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN.

Hewlett-Packard ni odgovoren za nobeno
neposredno, posredno, naključno, posledično
ali drugo škodo, ki naj bi bila povezana z dobavo
ali uporabo teh informacij.

Blagovne znamke

Microsoft®, Windows® in Windows NT® so
blagovne znamke družbe Microsoft Corporation,
zaščitene v ZDA.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta
blagovni znamki ameriške agencije za zaščito
okolja (Environmental Protection Agency),
zaščiteni v ZDA.

Netscape je blagovna znamka družbe Netscape
Communications Corporation v ZDA.

Vsi drugi izdelki, omenjeni v tem dokumentu, so
lahko blagovne znamke svojih proizvajalcev.

background image

6/::