Nápověda pro HP LaserJet 1015 Printer

background image

použití

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

tiskárna

background image
background image

tiskárna
HP LaserJet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015
series

uživatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Informace o autorských právech

Copyright společnost Hewlett-Packard 2003

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,
přepracování nebo překládání bez předchozího
písemného souhlasu je zakázáno, kromě případů
vymezených autorskými zákony.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard, ke které náleží
tato uživatelská příručka, se uděluje licence na:
a) vytištění papírové kopie této uživatelské
příručky pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo
VNITROPODNIKOVÉ použití podléhající omezení
zákazu prodeje, opakovaného prodeje nebo jiné
distribuce papírových kopií; b) umístění
elektronické kopie této uživatelské příručky na
sí•ový server za předpokladu, že přístup k této
elektronické kopii bude omezen na OSOBNÍ a
INTERNÍ uživatele tiskárny Hewlett-Packard,
ke které náleží tato uživatelská příručka.

Číslo části: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Záruka

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou
být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Hewlett-Packard na tyto informace
neposkytuje záruku.

SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
DANÉ ÚČELY.

Společnost Hewlett-Packard není právně
zodpovědná za jakékoli přímé, nepřímé,
náhodné, následné nebo ostatní škody ve
spojitosti s poskytováním a použitím těchto
informací.

Informace o ochranných známkách

Microsoft®, Windows® a Windows NT® jsou
registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA.

Energy Star® a logo Energy Star® jsou
registrované známky Komise pro ochranu
životního prostředí v USA.

Netscape je ochranná známka společnosti
Netscape Communications Corporation v USA.

Jakékoli další produkty zmíněné v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
příslušných společností.

background image

&6::