HP LaserJet 1015 Printer - Prioritní vstupní zásobník

background image

Prioritní vstupní zásobník

Prioritní vstupní zásobník se používá k podávání až 10 listů papíru o hmotnosti 80 g/m

2

nebo pro tisk

jednotlivých obálek, pohlednic, štítků nebo průsvitných fólií. Prioritní vstupní zásobník lze použít také pro
tisk první stránky na jiné médium než zbytek dokumentu.

Poznámka

Před tiskem z hlavního vstupního zásobníku tiskárna automaticky tiskne nejprve z prioritního vstupního
zásobníku.

Další informace o typech médií:

Vkládání médií

.