HP LaserJet 1015 Printer - Ovládací panel tiskárny

background image

Ovládací panel tiskárny

Ovládací panel tiskárny obsahuje tři indikátory a dvě tlačítka. Tyto indikátory svítí nebo blikají v určitých
intervalech, které identifikují stav tiskárny.

1

Indikátor Pozor:

Označuje prázdný vstupní zásobník tiskárny, otevřená dvířka tiskové kazety,

chybějící tiskovou kazetu a jiné chyby.

2

Indikátor Připraveno:

Tiskárna je připravena k tisku.

3

Tlačítko a indikátor Pokračovat:

Chcete-li vytisknout zkušební stránku nebo pokračovat v tisku

v režimu ručního podávání, stiskněte a uvolněte tlačítko Pokračovat. Chcete-li vytisknout konfigurační
stránku, přidržte tlačítko Pokračovat po dobu 5 sekund.

4

Tlačítko Zrušit úlohu:

Když tiskárna zpracovává data, tlačítkem Zrušit úlohu lze tiskovou úlohu

zrušit.

Poznámka

Popis sekvencí indikátorů:

Sekvence indikátorů

.

1

2

3

4

background image

8 Kapitola 1

CSWW