HP LaserJet 1015 Printer - Dvířka tiskové kazety

background image

Dvířka tiskové kazety

Dvířka tiskové kazety jsou umístěna na horní straně tiskárny. Dvířka tiskové kazety umožňují přístup
k tiskové kazetě. Dále slouží k odstranění uvíznutého papíru a čištění tiskárny. Chcete-li dvířka tiskové
kazety otevřít, zasuňte prst do prohlubeniny na pravé straně dvířek tiskové kazety a zatáhněte za dvířka
směrem nahoru.

background image

CSWW

Software tiskárny 11