HP LaserJet 1015 Printer - tiskárna HP LaserJet 1010 series

background image

tiskárna HP LaserJet 1010 series

1

indikátor Pozor,

2

indikátor Připraveno,

3

indikátor Pokračovat,

4

tlačítko Pokračovat,

5

tlačítko Zrušit úlohu,

6

dvířka tiskové kazety,

7

prioritní vstupní zásobník,

8

hlavní vstupní zásobník,

9

kryt zásobníku (pouze tiskárna HP LaserJet 1012 a HP LaserJet 1015 v některých
zemích/oblastech),

10

výstupní přihrádka,

2

7

3

4

5

6

1

8

10

9

background image

6 Kapitola 1

CSWW

11

port USB,

12

paralelní port (pouze tiskárna HP LaserJet 1015),

13

vypínač,

14

zásuvka napájení,

15

oddělovací podložka.

11

12

14

13

15

background image

CSWW

Ovládací panel tiskárny 7