HP LaserJet 1015 Printer - Software pro počítače Macintosh

background image

Software pro počítače Macintosh

Přístup k ovladači tiskárny (Mac OS 9.x)

1

V nabídce Pomůcky vyberte Připojení.

2

Klepněte na ikonu hp LaserJet vx.x v levé části dialogového okna Připojení.

3

Podle způsobu propojení počítače a tiskárny použijte jeden z následujících postupů:

USB: Přejděte na krok 4.

AppleTalk: V levé dolní části dialogového okna Připojení vyberte správnou zónu sítě AppleTalk.

4

Klepněte na název tiskárny hp LaserJet 1010 series printer v pravé části dialogového okna
Připojení.

5

Uzavřete pomůcku Připojení.

Přístup k ovladači tiskárny (Mac OS X v10.1)

1

Klepněte na ikonu pevného disku na ploše.

2

Klepněte na Aplikace a poté na Pomůcky.

3

Klepněte na tlačítko Print Center (Tiskové středisko).

4

Klepněte na Přidat tiskárnu. Zobrazí se dialogové okno Seznam přidání tiskárny.

5

Z nabídky nahoře vyberte USB nebo AppleTalk.

Poznámka

Pokud používáte síť AppleTalk, budete možná potřebovat vybrat správnou zónu ze seznamu druhé nabídky.

6

Vyberte název tiskárny v seznamu tiskáren.

7

Klepněte na tlačítko Přidat.

background image

16 Kapitola 1

CSWW