HP LaserJet 1015 Printer - Instalace softwaru tiskárny

background image

Instalace softwaru tiskárny

Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 95

K instalaci softwaru tiskárny pro systém Windows 95 musíte použít Průvodce přidáním tiskárny.

1

Klepněte na tlačítko Start a potom ukažte na Nastavení.

2

Klepněte na tlačítko Tiskárny.

3

Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a podle potřeby klepněte na tlačítko Další.

4

Zvolte položku Místní tiskárna a klepněte na tlačítko Další.

5

Klepněte na tlačítko Z diskety.

6

Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte odpovídající písmeno jednotky CD-ROM.

7

Poklepejte na složku s odpovídajícím jazykem.

8

Poklepejte na složku Ovladače.

9

Poklepejte na složku Win9X_ME.

10

Poklepejte na složku PCL 5e.

11

Klepnutím označte soubor hp1300w5.inf.

12

Instalaci dokončíte klepnutím na tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

background image

12 Kapitola 1

CSWW

Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT 4.0

K instalaci softwaru tiskárny pro systém Windows NT 4.0 musíte použít Průvodce přidáním tiskárny.

1

Klepněte na tlačítko Start a potom ukažte na Nastavení.

2

Klepněte na tlačítko Tiskárny.

3

Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a podle potřeby klepněte na tlačítko Další.

4

Vyberte My Computer (Můj počítač) a klepněte na Next (Další).

5

Vyberte odpovídající port a klepněte na tlačítko Další.

Poznámka

Pro místní tiskárnu se používá port LPT1.

6

Klepněte na tlačítko Z diskety.

7

Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte odpovídající písmeno jednotky CD-ROM. Pokud se
v seznamu nezobrazí písmeno jednotky CD-ROM, napište správné písmeno následované dvojtečkou
a lomítkem. Napište například

E:/

8

Poklepejte na složku s odpovídajícím jazykem.

9

Poklepejte na složku Ovladače.

10

Poklepejte na složku WinNT.

11

Poklepejte na složku PCL 5e.

12

Měl by být označen soubor hp1300m5.inf. Pokud není, klepnutím jej označte.

13

Klepněte na tlačítko Otevřít.

14

V dialogovém okně Z diskety klepněte na tlačítko OK.

15

Klepněte na tlačítko Další.

16

Zvolte název tiskárny (není povinné) a výchozí nastavení tiskárny. Klepněte na tlačítko Další.

17

Vyberte, zda bude tiskárna sdílená, a klepněte na tlačítko Další.

18

Vyberte volbu Vytisknout zkušební stránku a klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete instalaci.

Instalace softwaru tiskárny pro všechny ostatní operační systémy

Do jednotky CD-ROM vložte disk CD dodaný s tiskárnou. Řiďte se pokyny pro instalaci na obrazovce.

background image

CSWW

Software tiskárny 13