HP LaserJet 1015 Printer - Priority nastavení tisku

background image

Priority nastavení tisku

Nastavení tisku pro tuto tiskárnu lze změnit třemi způsoby: v softwarové aplikaci, v ovladači tiskárny
a v panelu nástrojů HP. Změny provedené v nastavení tisku mají následující hierarchii podle toho, kde byly
provedeny:

Změny provedené v softwarové aplikaci potlačí nastavení změněná na všech ostatních místech.
V rámci softwarové aplikace změny provedené v dialogovém okně Vzhled stránky potlačí změny
provedené v dialogovém okně Tisk.

Změny provedené v ovladači tiskárny (dialogové okno Vlastnosti tiskárny) potlačí nastavení provedená
prostřednictvím panelu nástrojů HP. Změny provedené v ovladači tiskárny nepotlačí nastavení
v softwarové aplikaci.

Změny provedené v panelu nástrojů HP mají nejnižší prioritu.

Pokud lze určité nastavení tisku změnit více než jedním výše uvedeným způsobem, použijte způsob, který
má nejvyšší prioritu.