HP LaserJet 1015 Printer - Vlastnosti tiskárny (ovladač)

background image

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

Vlastnosti tiskárny řídí tiskárnu. Výchozí nastavení lze změnit – formát a typ média, tisk více stránek na
jeden list média (tisk N stránek na list), rozlišení a vodoznaky. Přístup k vlastnostem tiskárny lze získat
následujícími způsoby:

Prostřednictvím softwarové aplikace, kterou používáte pro tisk. Tím se změní pouze nastavení
pro aktuální softwarovou aplikaci.

Prostřednictvím operačního systému Windows

®

. Tím se změní výchozí nastavení pro všechny budoucí

tiskové úlohy.

Poznámka

Protože mnohé softwarové aplikace používají různé způsoby přístupu k vlastnostem tiskárny, popisuje
následující oddíl nejobvyklejší postupy používané v operačních systémech Windows 98, 2000, Millennium
a Windows XP.

Změna nastavení pouze pro aktuální softwarovou aplikaci

Poznámka

I když se kroky mohou u různých softwarových aplikací lišit, toto je nejobvyklejší postup.

1

V nabídce Soubor v softwarové aplikaci klepněte na Tisk.

2

V dialogovém okně Tisk klepněte na Vlastnosti.

3

Proveďte změny nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí tiskové úlohy v systému
Windows 98, 2000 a Millenium

1

Na hlavním panelu Windows klepněte na Start, vyberte Nastavení a klepněte na Tiskárny.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu HP LaserJet 1010 Series.

3

Klepněte na Vlastnosti (v systému Windows 2000 můžete klepnout také na Předvolby tisku).

4

Proveďte změny nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

V systému Windows 2000 jsou mnohé tyto funkce dostupné z nabídky Předvolby tisku.

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy v systému Windows XP

1

Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko Start a poté na ikonu Ovládací panely.

2

Poklepejte na Tiskárny a jiný hardware.

3

Klepněte na ikonu Tiskárny a faxy.

4

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu HP LaserJet 1010 Series.

5

Klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby tisku.

6

Proveďte změny nastavení a klepněte na tlačítko OK.

background image

14 Kapitola 1

CSWW