HP LaserJet 1015 Printer - Tisk na fólie a štítky

background image

Tisk na fólie a štítky

1

Vložte jeden list papíru do prioritního vstupního zásobníku nebo více listů do hlavního vstupního
zásobníku. Horní hrana média musí směřovat dopředu a strana, na kterou se má tisknout (hrubá
strana), musí být otočena směrem nahoru.

2

Nastavte vymezovače média.

3

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače

Mac karta Paper Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte správný typ média.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

4

Vytiskněte dokument. Média odebírejte z tiskárny v průběhu tisku, aby nedošlo k jejich slepení.
Vytištěné stránky položte na rovný povrch.

background image

CSWW

Tisk na obálky 23