HP LaserJet 1015 Printer - Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

background image

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

1

Vložte papír horní hranou dopředu a stranou, na kterou se má tisknout, směrem nahoru. Vymezovače
média nastavte na šířku odpovídající rozměru papíru.

2

Vytiskněte dokument.

Poznámka

Chcete-li tisknout titulní stránku na hlavičkový papír a pokud potom chcete vytisknout vícestránkový
dokument, vložte hlavičkový papír do prioritního vstupního zásobníku a standardní papír do hlavního vstupního
zásobníku. Tiskárna automaticky zahájí tisk nejprve z prioritního vstupního zásobníku.

background image

CSWW

Tisk na média vlastního formátu nebo na karton 27

Tisk na média vlastního formátu nebo na karton

Tiskárna HP LaserJet 1010 series může tisknout na média vlastního formátu nebo karton o rozměrech
v rozmezí 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. V závislosti na typu média lze tisknout až 10 listů z prioritního
vstupního zásobníku. Při tisku více listů použijte hlavní vstupní zásobník.

UPOZORNĚNÍ

Před vložením listů zkontrolujte, zda nejsou slepené.