HP LaserJet 1015 Printer - Tisk na média vlastního formátu nebo na karton

background image

Tisk na média vlastního formátu nebo na karton

1

Vložte média krátkou hranou dopředu a stranou, na kterou se má tisknout, směrem nahoru.
Nastavte boční a zadní vymezovače média tak, aby šířka odpovídala používanému médiu.

2

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

3

Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače Mac karta Paper Type/Quality
(Typ papíru a kvalita)) vyberte možnost vlastního formátu. Zadejte rozměry média vlastního formátu.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

4

Vytiskněte dokument.

background image

28 Kapitola 2

CSWW

background image

CSWW

Tiskové úlohy 29

3