HP LaserJet 1015 Printer - Tisk jedné obálky

background image

Tisk jedné obálky

Používejte pouze obálky, které jsou doporučené pro laserové tiskárny. Další informace:

Technické údaje

médií tiskárny

.

Poznámka

Pro tisk jedné obálky použijte prioritní vstupní zásobník. Pro tisk více obálek použijte hlavní vstupní zásobník.

1

Před vložením obálek nastavte vymezovače média tak, aby vzdálenost mezi nimi byla o trochu větší
než rozměr obálek.

Poznámka

Pokud má obálka chlopeň, vkládá se do tiskárny hranou s chlopní dopředu.

2

Umístěte obálku stranou určenou k tisku nahoru a horní hranou podél levého vymezovače média.

3

Vymezovače média nastavte na délku a šířku odpovídající obálce.

4

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače

Mac karta Paper Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte jako typ média možnost Obálka.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace o
dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

background image

24 Kapitola 2

CSWW