HP LaserJet 1015 Printer - Tisk více obálek

background image

Tisk více obálek

Používejte pouze obálky, které jsou doporučené pro laserové tiskárny. Další informace:

Technické údaje

médií tiskárny

.

Poznámka

Pro tisk jedné obálky použijte prioritní vstupní zásobník. Pro tisk více obálek použijte hlavní vstupní zásobník.

1

Otevřete kryt vstupního zásobníku.

2

Před vložením obálek nastavte vymezovače média tak, aby vzdálenost mezi nimi byla o trochu větší
než rozměr obálek.

3

Umístěte obálky stranou určenou k tisku nahoru a horní hranou podél levého vymezovače média.
Můžete vložit stoh až 15 obálek.

Poznámka

Pokud obálky mají chlopeň, vložte je hranou s chlopní dopředu.

background image

CSWW

Tisk na obálky 25

4

Vymezovače média nastavte na délku a šířku odpovídající obálkám.

5

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Papír (pro některé ovladače

Mac karta Paper Type/Quality (Typ papíru a kvalita)) vyberte jako typ média možnost Obálka.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

6

Uzavřete kryt vstupního zásobníku.

background image

26 Kapitola 2

CSWW

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře