HP LaserJet 1015 Printer - Média, která mohou poškodit tiskárnu

background image

Média, která mohou poškodit tiskárnu

V ojedinělých případech může médium poškodit tiskárnu. Nepoužívejte následující média, jinak může dojít
k poškození tiskárny:

Nepoužívejte média se svorkami.

Nepoužívejte fólie určené pro inkoustové tiskárny nebo jiné tiskárny, které k tisku používají nízkou
teplotu. Používejte fólie, které jsou určeny pro tiskárny HP LaserJet.

Nepoužívejte fotografický papír určený pro inkoustové tiskárny.

Nepoužívejte reliéfní nebo natíraný papír ani papír, který není určen pro teploty fixační jednotky
tiskárny. Používejte papír, který odolá teplotě 200 °C po dobu 0,1 sekundy. Společnost HP vyrábí
média, která jsou speciálně určena pro tiskárny HP LaserJet 1010 series.

Nepoužívejte hlavičkový papír s nízkoteplotními barvami nebo termografickým obrazem. Pro
předtištěné formuláře nebo hlavičkové papíry musí být použit inkoust, který odolá teplotě 200 °C
po dobu 0,1 sekundy.

Nepoužívejte média, která vytváří nebezpečné emise nebo která se při teplotě 200 °C po dobu
0,1 sekundy taví, kroutí, případně ztrácí barvy.

Informace o objednání tiskových médií pro tiskárny HP LaserJet:

http://www.hp.com/go/ljsupplies

v USA. Nebo:

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

pro zájemce z celého svět

a.

background image

20 Kapitola 2

CSWW