HP LaserJet 1015 Printer - Jednotlivé typy média

background image

Jednotlivé typy média

Fólie a štítky:

Vložte je horní částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru.

Další informace:

Tisk na fólie nebo štítky

.

Obálky:

Vložte obálky úzkou stranou s místem pro známku napřed tak, aby strana, na kterou se má

tisknout, směřovala nahoru. Další informace:

Tisk na obálky

.

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře:

Vložte je horní částí napřed a stranou, na kterou se má

tisknout, otočenou nahoru. Další informace:

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

.

Karty a vlastní formáty médií:

Vložte je úzkou hranou napřed tak, aby strana, na kterou se má

tisknout, směřovala nahoru. Další informace:

Tisk na média vlastního formátu nebo na karton

.

background image

22 Kapitola 2

CSWW