HP LaserJet 1015 Printer - Prioritní vstupní zásobník

background image

Prioritní vstupní zásobník

Prioritní vstupní zásobník pojme až 10 stránek papíru o hmotnosti 80 g/m

2

nebo jednu obálku, průsvitnou

fólii nebo kartu. Vložte médium horní částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru.
Vždy nastavte boční vymezovače média, jinak by mohlo dojít k uvíznutí nebo šikmému podání papíru.

UPOZORNĚNÍ

Při pokusu o tisk na médium, které je pokrčené, přeložené nebo nějakým způsobem poškozené, může dojít
k jeho uvíznutí. Další informace:

Technické údaje médií tiskárny

.

Poznámka

Přidáváte-li nové médium, zkontrolujte, zda jste ze vstupního zásobníku odstranili veškeré médium,
a vyrovnejte stoh nového média. Tím zabráníte zavádění několika listů do tiskárny současně a snížíte
pravděpodobnost uvíznutí.