HP LaserJet 1015 Printer - Použití úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

Použití úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

Režim EconoMode představuje vynikající způsob prodloužení životnosti tiskové kazety. Režim EconoMode
spotřebovává podstatně méně toneru než normální tisk. Vytištěné obrazy jsou mnohem světlejší, ale tento
způsob tisku je dostatečný pro koncepty nebo korekturní výtisky.

1

Pokud chcete aktivovat režim EconoMode, otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku
v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac karta Paper
Type/Quality

(Typ papíru a kvalita)) vyberte zaškrtávací okénko EconoMode.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

Poznámka

Pokyny pro aktivaci režimu EconoMode pro všechny další tiskové úlohy najdete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

.

background image

CSWW

Údržba 39

4