HP LaserJet 1015 Printer - Tisk brožur

background image

Tisk brožur

Brožury lze tisknout na následující formáty papíru: Letter, Legal, Executive nebo A4.

1

Vložte do hlavního vstupního zásobníku papír.

2

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

3

Na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac karta Typ papíru a kvalita) vyberte možnost Tisk na
obě strany

. Vyberte vhodnou možnost vazby a klepněte na tlačítko OK. Vytiskněte dokument.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

4

Po vytištění z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej stranou, dokud
nebude úloha brožury dokončena.

5

Odeberte vytištěné stránky, otočte je vytištěnou stranou dolů a vyrovnejte stoh papíru.

background image

CSWW

Tisk brožur 35

6

Vložte stránky znovu do vstupní přihrádky od stránky jedna. První strana musí být otočena čelní
stranou dolů a spodní hranou směrem k tiskárně.

Stiskněte tlačítko Pokračovat (na obrazovce) a vyčkejte, až se vytisknou druhé strany.

7

Stránky složte a sešijte.

background image

36 Kapitola 3

CSWW