HP LaserJet 1015 Printer - Ruční oboustranný tisk

background image

Ruční oboustranný tisk

1

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac karta Typ papíru a kvalita) vyberte možnost Tisk na
obě strany

. Vyberte vhodnou možnost vazby a klepněte na tlačítko OK. Vytiskněte dokument.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

3

Po vytisknutí z jedné strany odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej stranou, dokud
nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

background image

CSWW

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) 33

4

Odeberte vytisknuté stránky, otočte je vytištěnou stranou dolů a vyrovnejte stoh.

5

Vložte stoh zpět do vstupní přihrádky. První strana musí být otočena čelní stranou dolů a spodní
hranou směrem k tiskárně. Vyměňte prioritní vstupní zásobník.

Stiskněte tlačítko Pokračovat (na obrazovce) a vyčkejte, až se vytisknou druhé strany.

background image

34 Kapitola 3

CSWW