HP LaserJet 1015 Printer - Přístup k funkci vodoznaku

background image

Přístup k funkci vodoznaku

1

V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000
a XP). Pokyny najdete zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Na kartě Efekty (u některých ovladačů Mac na kartě Vodoznak a překrytí) vyberte požadovaný
vodoznak.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

background image

CSWW

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up) 31