HP LaserJet 1015 Printer - Význam nastavení kvality tisku

background image

Význam nastavení kvality tisku

Nastavení kvality tisku ovlivňuje sytost tisku na stránce a styl vytištěné grafiky. Nastavení kvality tisku lze
využít také k optimalizaci kvality tisku pro určité typy média. Další informace:

Optimalizace kvality tisku u

různých typů médií

.

Ve vlastnostech tiskárny lze změnit nastavení tak, aby byl tisk přizpůsoben typu úlohy. Používají se
následující nastavení:

600 dpi:

Toto nastavení je výchozí.

FastRes 1200:

Toto nastavení je dostupné pro tiskárny HP LaserJet 1012 a 1015. Toto nastavení

umožňuje vysokou kvalitu tisku, ale úlohy se déle tisknou.

Režim EconoMode (úspora toneru):

Text se tiskne s použitím menšího množství toneru. Toto

nastavení je vhodné při tisku konceptů. Tuto možnost lze zapnout nezávisle na ostatních nastaveních
kvality tisku.

1

Otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku v systému Windows 2000 a XP). Pokyny najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Na kartě Papír a kvalita nebo na kartě Úpravy (pro některé ovladače Mac na kartě Paper
Type/Quality

(Typ papíru a kvalita)) vyberte požadované nastavení kvality tisku.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze všech ovladačů nebo operačních systémů. Informace
o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

Poznámka

Chcete-li změnit nastavení kvality tisku pro všechny další tiskové úlohy, zobrazte vlastnosti pomocí nabídky
Start

na hlavním panelu Windows. Chcete-li změnit nastavení kvality tisku pouze pro aktuálně používanou

softwarovou aplikaci, zobrazte vlastnosti pomocí nabídky Nastavení tisku v aplikaci používané při tisku.
Další informace:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

background image

38 Kapitola 3

CSWW