HP LaserJet 1015 Printer - Zrušení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Chcete-li zrušit tisk, stiskněte a uvolněte tlačítko Zrušit úlohu na ovládacím panelu tiskárny.

Jestliže indikátor stavu po stornování tisku na ovládacím panelu neustále bliká, počítač stále odesílá
tiskovou úlohu do tiskárny. Buď odstraňte tiskovou úlohu z tiskové fronty, nebo vyčkejte, až počítač ukončí
odesílání dat. Tiskárna se vrátí do stavu Připraveno.

background image

CSWW

Význam nastavení kvality tisku 37