HP LaserJet 1015 Printer - Čištění dráhy média v tiskárně

background image

Čištění dráhy média v tiskárně

Pokud se na výtiscích objevují skvrny nebo tečky od toneru, můžete použít čisticí funkci tiskárny
HP LaserJet, a odstranit tak zbytky média a částečky toneru, které se mohou usazovat v okolí fixační
jednotky a na válcích. Vyčištění dráhy médií se může pozitivně projevit na životnosti tiskárny.

Poznámka

Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí listu fólie. Pokud nemáte fólii, můžete použít kopírovací médium
(70 až 90 g/m

2

) s hladkým povrchem.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna nečinná a indikátor Připraveno svítí.

2

Vložte do vstupního zásobníku médium.

3

Přejděte k panelu nástrojů HP. Pokyny najdete zde:

Použití panelu nástrojů hp

. Klepněte na kartu

Troubleshooting

(Odstraňování problémů) a klepněte na Nástroje kvality tisku. Vyberte čisticí

papír.

Poznámka

Proces čištění trvá přibližně 2 minuty. Čistící stránka se během procesu čištění pravidelně zastavuje.
Nevypínejte tiskárnu, dokud proces čištění neskončí. Pro důkladně vyčištění tiskárny možná budete muset
proces čištění opakovat několikrát.

background image

CSWW

Správa tiskárny 49

5