HP LaserJet 1015 Printer - Čištění prostoru tiskové kazety

background image

Čištění prostoru tiskové kazety

Prostor tiskového zásobníku se nemusí čistit často. Vyčištění tohoto prostoru však zlepší kvalitu vytištěných
listů.

1

Odpojte napájecí kabel a nechejte tiskárnu vychladnout.

2

Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. V případě potřeby tiskovou kazetu
zakryjte. Rovněž se nedotýkejte přenosového válce z černé gumy uvnitř tiskárny. Mohlo by dojít k poškození
tiskárny.

background image

CSWW

Čištění tiskárny 47

3

Suchým hadříkem, který nepouští vlákna, otřete všechny částečky z dráhy média a prostoru tiskové
kazety.

4

Vyměňte tiskovou kazetu a uzavřete dvířka tiskové kazety.

5

Zapojte napájecí kabel zpět do tiskárny.

background image

48 Kapitola 4

CSWW