HP LaserJet 1015 Printer - Skladování tiskových kazet

background image

Skladování tiskových kazet

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu dříve, než budete připraveni ji použít. Životnost tiskové kazety
v neotevřeném obalu je asi 2,5 roku. Životnost kazety v otevřeném obalu je asi 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně vystavovat přímému světlu.

background image

42 Kapitola 4

CSWW