HP LaserJet 1015 Printer - Výměna tiskové kazety

background image

Výměna tiskové kazety

1

Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte starou tiskovou kazetu. Viz informace o recyklaci uvnitř balení
tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. Zakryjte ji listem papíru.

2

Vyjměte z obalu novou tiskovou kazetu a jemným protřepáním ze strany na stranu rovnoměrně
rozptylte toner uvnitř kazety.

background image

CSWW

Výměna tiskové kazety 45

3

Zatáhněte za úchytku a odstraňte z tiskové kazety celou pásku. Úchytku dejte do krabice od tiskové
kazety a odešlete je k recyklaci.

4

Zasuňte tiskovou kazetu do tiskárny a přesvědčte se, zda je kazeta ve správné poloze. Zavřete dvířka
tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se vám toner dostane na oblečení, oprašte jej suchým hadříkem a oblečení vyperte ve studené vodě.
Horká voda zapouští toner do látky.

background image

46 Kapitola 4

CSWW