HP LaserJet 1015 Printer - Použití panelu nástrojů hp

background image

Použití panelu nástrojů hp

Panel nástrojů HP je aplikace WWW, kterou lze použít k řešení následujících úkolů:

Kontrola stavu tiskárny.

Konfigurace nastavení tiskárny.

Zobrazení informací o odstraňování potíží.

Zobrazení elektronické dokumentace.

Panel nástrojů HP lze použít pouze tehdy, když provedete úplnou instalaci softwaru.

Poznámka

Použití panelu nástrojů HP není podmíněno přístupem na Internet. Pokud však klepnete na odkaz v oblasti
Other Links

(Další odkazy), přístup na Internet je nutný, jinak se příslušné stránky nezobrazí. Další informace:

Další odkazy

.