HP LaserJet 1015 Printer - Zobrazení panelu nástrojů hp

background image

Zobrazení panelu nástrojů hp

1

V nabídce Start vyberte položku Programy, vyberte HP LaserJet 1010 a zvolte panel nástrojů HP.

2

V prohlížeči WWW se otevře panel nástrojů HP.

Poznámka

Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která usnadní přístup v budoucnosti.

background image

52 Kapitola 5

CSWW