HP LaserJet 1015 Printer - Zpráva o konfiguraci

background image

Zpráva o konfiguraci

Zpráva o konfiguraci uvádí aktuální nastavení tiskárny a její vlastnosti. Také obsahuje stavový protokol.
Zprávu o konfiguraci lze vytisknout přímo z tiskárny nebo pomocí panelu nástrojů HP.

Chcete-li konfigurační stránku vytisknout z tiskárny, přidržte tlačítko Pokračovat po dobu 5 sekund
(tiskárna musí být ve stavu Připraveno). Jakmile se rozsvítí indikátor Pokračovat, uvolněte tlačítko
Pokračovat.

background image

CSWW

Použití panelu nástrojů hp 51