HP LaserJet 1015 Printer - 6 Řešení potíží

background image

Řešení potíží

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

Hledání řešení

Sekvence indikátorů

Potíže při manipulaci s médii

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

Potíže se softwarem tiskárny

Zlepšení kvality tisku

Odstranění uvíznutého papíru

Výměna podávacího válce

Čištění podávacího válce

Výměna oddělovací podložky tiskárny

background image

58 Kapitola 6

CSWW