HP LaserJet 1015 Printer - Čištění podávacího válce

background image

Čištění podávacího válce

Chcete-li podávací válec vyčistit (ne vyměnit), postupujte podle následujících pokynů:

Vyjměte podávací válec podle popisu v krocích 1 až 5 části

Výměna podávacího válce

.

1

Lehce namočte hladký hadřík do izopropylalkoholu a otřete válec.

UPOZORNĚNÍ!

Alkohol je hořlavina. Udržujte alkohol i tkaninu v bezpečné vzdálenosti od otevřeného plamene.
Před uzavřením tiskárny a připojením napájecí šňůry nechejte alkohol z tiskárny zcela vyprchat.

2

Suchým a hladkým hadříkem otřete podávací válec a odstraňte z něj uvolněné nečistoty.

3

Před opětovným vložením do tiskárny musí podávací válec zcela oschnout (viz kroky 6 až 9 části

Výměna podávacího válce

).

background image

CSWW

Výměna podávacího válce 73