HP LaserJet 1015 Printer - Odstranění uvíznutého papíru

background image

Odstranění uvíznutého papíru

Během práce může občas dojít k uvíznutí média. Následují některé možné příčiny:

Ve vstupních zásobnících je nesprávně vloženo médium nebo jsou příliš plné. Další informace najdete
v části

Vkládání médií

.

Média nesplňují specifikace společnosti HP. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete další

informace

Poznámka

Při přidávání nového média vždy odstraňte všechna média ze vstupního zásobníku a vyrovnejte stoh nových
médií. Tím zabráníte zavádění několika listů do tiskárny současně a snížíte pravděpodobnost uvíznutí.

O uvíznutí papíru jste informováni chybovým hlášením v softwaru a indikátory ovládacího panelu na
tiskárně. Další informace:

Sekvence indikátorů

.