HP LaserJet 1015 Printer - Odstranění uvíznuté stránky

background image

Odstranění uvíznuté stránky

UPOZORNĚNÍ

Uvíznuté médium může způsobit uvolnění toneru na stránce. Pokud se toner dostane na oděv, vyperte jej
ve studené vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky.

Poznámka

Při odstraňování uvíznutého média z výstupní přihrádky vždy otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte tiskovou
kazetu. Dvířka nechejte otevřená a kazetu venku, dokud nebude uvíznuté médium odstraněno. Když jsou
dvířka otevřená a tisková kazeta vyjmutá, tlak na tiskových válcích je nižší a médium lze snadněji odstranit.

1

Otevřete dvířka tiskové kazety.

2

Vyjměte tiskovou kazetu a položte ji vedle tiskárny.

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně vystavovat přímému světlu.

3

Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven z tiskárny.

background image

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru 71

4

Po odstranění uvíznutého média vraťte tiskovou kazetu zpět a zavřete dvířka tiskové kazety.

Po uvolnění uvíznutého média musíte tiskárnu vypnout a znovu ji zapnout.

Poznámka

Přidáváte-li další média, odstraňte veškerá média ze vstupního zásobníku a vyrovnejte stoh nového média.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

background image

72 Kapitola 6

CSWW