HP LaserJet 1015 Printer - Potíže při manipulaci s médii

background image

Potíže při manipulaci s médii

Zvolte položku, která nejlépe vystihuje daný problém:

Uvíznutí média

Tisk je nakřivo

Do tiskárny se najednou zavedou dva a více listů

Tiskárna nepodává média ze vstupního zásobníku

Tiskárna mačká média

Tisková úloha se zpracovává velmi pomalu

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Potíže při manipulaci s médii

Problém

Řešení

Uvíznutí média

Další informace:

Odstranění uvíznutého papíru

.

Zkontrolujte, zda tisknete na média splňující technické údaje. Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte, zda tisknete na média, která nejsou zmačkaná, přehnutá nebo
jinak poškozená.

Zkontrolujte, zda je tiskárna čistá. Další informace najdete v části

Čištění

tiskárny

.

Tisk je nakřivo

Další informace:

Zkosení stránky

.

Nastavte vymezovače na šířku a délku používaného média a zkuste tisknout
znovu. Další informace najdete v části

Vkládání médií

.

Do tiskárny se najednou
zavedou dva a více listů

Vstupní zásobník může být příliš plný. Další informace najdete v části

Vkládání

médií

.

Zkontrolujte, zda média nejsou zmačkaná, přehnutá nebo jinak poškozená.

Oddělovací podložka tiskárny může být opotřebovaná. Další informace:

Výměna oddělovací podložky tiskárny

.

Tiskárna nepodává média ze
vstupního zásobníku

Sběrný váleček může být znečištěný nebo poškozený. Další pokyny viz

Čištění

podávacího válce

nebo

Výměna podávacího válce

.

Tiskárna mačká média

Další informace:

Zkroucení a zvlnění

.

Tisková úloha se zpracovává
velmi pomalu

Maximální rychlost tisku je 12 až 14 stránek za minutu. Tisková úloha může být
velmi složitá. Vyzkoušejte následující:

Snižte složitost dokumentu (například snižte počet použitých obrázků).

Otevřete okno vlastností tiskárny v ovladači tiskárny. Další informace najdete
zde:

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Zvolte obyčejný papír.

Poznámka:

Tato volba může způsobit, že na těžké médium se toner fixuje

nesprávně.

Tisk se zpomalí při použití úzkých nebo těžkých médií. Používejte běžná
média.

Rychlost tisku závisí na výkonu procesoru počítače, velikosti paměti a velikosti
volného místa na pevném disku počítače. Zkuste zvětšit velikost či výkon
těchto komponent.

background image

CSWW

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce 63