HP LaserJet 1015 Printer - Potíže se softwarem tiskárny

background image

Potíže se softwarem tiskárny

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Potíže se softwarem tiskárny

Problém

Řešení

Ovladač tiskárny HP LaserJet 1010 series
není ve složce Tiskárny

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na hlavním panelu systému
Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte Programy, zvolte
HP LaserJet 1010 a klepněte na Odinstalovat. Odpojte napájecí
kabel od tiskárny. Nainstalujte software tiskárny z disku CD-ROM.
Zapojte napájecí kabel zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné aplikace. Aplikace, jejichž ikona je
v panelu nástrojů, zavřete klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu
a zvolením příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkuste připojit kabel USB do jiného portu USB počítače.

Chcete-li tisknout na sdílené tiskárně, v hlavním panelu systému
Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte Nastavení a klepněte
na Tiskárny. Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. Postupujte podle
pokynů Průvodce přidáním tiskárny.

Chybová zpráva při instalaci softwaru

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na hlavním panelu systému
Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte Programy, zvolte
HP LaserJet 1010 a klepněte na Odinstalovat. Odpojte napájecí
kabel od tiskárny. Nainstalujte software tiskárny z disku CD-ROM.
Zapojte napájecí kabel zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné aplikace. Aplikace, jejichž ikona je
v panelu nástrojů, zavřete klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu
a zvolením příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkontrolujte množství volného místa na jednotce, na kterou instalujete
software tiskárny. V případě potřeby uvolněte na jednotce co nejvíce
místa a software tiskárny přeinstalujte.

V případě potřeby spusťte program Defragmentace disku
a přeinstalujte software tiskárny.

Tiskárna je ve stavu Připraveno, ale
netiskne

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na hlavním panelu systému
Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte Programy, zvolte
HP LaserJet 1010 a klepněte na Odinstalovat. Odpojte napájecí
kabel od tiskárny. Nainstalujte software tiskárny z disku CD-ROM.
Zapojte napájecí kabel zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné aplikace. Aplikace, jejichž ikona je
v panelu nástrojů, zavřete klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu
a zvolením příkazu Zavřít či Deaktivovat.

background image

CSWW

Zlepšení kvality tisku 65