HP LaserJet 1015 Printer - Výměna oddělovací podložky tiskárny

background image

Výměna oddělovací podložky tiskárny

Poznámka

Před výměnou oddělovací podložky vyčistěte podávací válec. Pokyny najdete zde:

Čištění podávacího válce

.

Pokud se ze zásobníku tiskárny zavádí více než jedna stránka najednou, bude nutné vyměnit oddělovací
podložku. Opakují-li se neustále problémy s podáváním, oddělovací podložka tiskárny je opotřebovaná.
Objednání nové oddělovací podložky tiskárny viz

Objednání spotřebního materiálu

.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechejte tiskárnu vychladnout.

2

Na zadní straně tiskárny odstraňte dva šroubky, které slouží k uchycení oddělovací podložky.

3

Odeberte oddělovací podložku.

background image

CSWW

Výměna oddělovací podložky tiskárny 77

4

Zasuňte novou oddělovací podložku a přišroubujte ji.

5

Zapojte tiskárnu a znovu ji zapněte.

background image

78 Kapitola 6

CSWW

background image

CSWW

Technické údaje 79

A

Technické údaje

Tento dodatek obsahuje informace o následujících tématech: