HP LaserJet 1015 Printer - Výměna podávacího válce

background image

Výměna podávacího válce

Pokud pravidelně dochází k chybnému podání média (médium není podáno nebo je podáváno současně
několik listů), bude nutné vyměnit nebo vyčistit podávací válec. Objednání nového válce:

Objednání

spotřebního materiálu

.

UPOZORNĚNÍ

Pokud tento postup vynecháte, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechejte tiskárnu vychladnout.

2

Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

3

Zjistěte místo uložení podávacího válce.

4

Uvolněte malé bílé úchytky na obou stranách podávacího válce a otočte válcem směrem dopředu.

background image

74 Kapitola 6

CSWW

5

Podávací válec opatrně vyjměte z tiskárny.

6

Vložte nový nebo vyčištěný díl do prostoru podávacího válce. Pokyny najdete v části

Čištění

podávacího válce

. Kruhové a pravoúhlé kolíčky na každé straně zabraňují nesprávnému nastavení

podávacího válce.

7

Otáčejte horní částí podávacího válce, dokud se obě strany nezachytí na požadovaném místě.

background image

CSWW

Výměna podávacího válce 75

8

Vložte tiskovou kazetu na určené místo a uzavřete dvířka.

9

Zapojte tiskárnu a opět ji zapněte.

background image

76 Kapitola 6

CSWW