HP LaserJet 1015 Printer - Opakované svislé vady

background image

Opakované svislé vady

Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník správně zavřen.

Snižte nastavení sytosti tisku v pomocí panelu nástrojů HP. Toto
nastavení sníží vykrytí pozadí. Viz část

Technické údaje médií tiskárny

.

Použijte médium s nižší hmotností. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte pracovní prostředí tiskárny. Velmi suché podmínky (nízká
vlhkost) mohou zvýšit vykrytí pozadí.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Pokyny najdete v

Výměna

tiskové kazety

.

Objeví-li se šmouhy od toneru na vstupní hraně média, mohou být
znečištěny vymezovače. Otřete vymezovače média suchým hadříkem,
který nepouští vlákna. Další informace najdete v části

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Pokyny najdete v

Výměna

tiskové kazety

.

Teplota fixační jednotky může být příliš nízká. Zkontrolujte, zda je
v ovladači tiskárny zvolen správný druh média.

Vyčistěte vnitřní prostory tiskárny. Pokyny najdete v

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny najdete
v

Výměna tiskové kazety

.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny zvolen správný druh média.

Zapojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky místo k rozdvojce.

Tisková kazeta je možná poškozena. Objevuje-li se opakovaná chyba
na stejném místě stránky, nainstalujte novou tiskovou kazetu HP.
Pokyny najdete v

Výměna tiskové kazety

.

Interní části mohou být pokryty tonerem. Další informace najdete
v části

Čištění tiskárny

. Objevuje-li se vada na zadní stránce, problém

se pravděpodobně odstraní po několika výtiscích.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny zvolen správný druh média.

background image

CSWW

Zlepšení kvality tisku 67