HP LaserJet 1015 Printer - Svislé čáry

background image

Svislé čáry

Dochází toner. Další informace najdete v části

Výměna tiskové kazety

.

Média možná nesplňují specifikace pro média Hewlett-Packard
(média jsou například příliš vlhká nebo mají drsný povrch). Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Pokud je celá stránka světlá, nastavení sytosti tisku je slabé nebo je
spuštěn úsporný režim EconoMode. Ve vlastnostech tiskárny upravte
sytosti tisku a vypněte úsporný režim EconoMode. Další informace
najdete v části

Úspora toneru

.

Média možná nesplňují specifikace pro média Hewlett-Packard (média
jsou například příliš vlhká nebo mají drsný povrch). Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Tiskárna se musí vyčistit. Pokyny viz

Čištění tiskárny

nebo

Čištění

dráhy média v tiskárně

.

Jeden list může být vadný. Zkuste úlohu vytisknout znovu.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnoměrný nebo médium má na
povrchu vlhké skvrny. Zkuste tisk na nové médium. Viz

Technické

údaje médií tiskárny

, kde najdete další informace

Sada média je špatná. Výrobní procesy mohou způsobit, že toner
v některých místech nepřilne. Zkuste jiný typ nebo značku média.

Tisková kazeta je možná vadná. Další informace najdete v části

Výměna tiskové kazety

.

Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník správně zavřen.

Fotocitlivý válec uvnitř tiskové kazety může být poškrábaný.
Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Pokyny najdete v

Výměna

tiskové kazety

.

background image

66 Kapitola 6

CSWW