HP LaserJet 1015 Printer - Zvrásnění nebo přehyb

background image

Zvrásnění nebo přehyb

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vznikají prázdná místa,
médium může být příliš hladké. Zkuste jiné médium. Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Jsou-li znaky zdeformované (zvlněné), tiskárna vyžaduje servis.
Vytiskněte konfigurační stránku. Jsou-li znaky zdeformované, obraťte
se na autorizovaného prodejce HP nebo servisního technika. Další
informace najdete v části

Způsob kontaktování společnosti HP

.

Zkontrolujte, zda jsou média zavedena správně a vymezovače média
nejsou nastaveny příliš těsně nebo volně. Další informace najdete
v

Vkládání médií

.

Vstupní zásobník může být plný. Další informace najdete v části

Vkládání médií

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Zkroucení média může být
způsobeno vysokou teplotou nebo nadměrnou vlhkostí. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Médium může být ve vstupním zásobníku příliš dlouho. Převraťte stoh
média v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním zásobníku otočit
médium o 180°.

Teplota fixační jednotky může být příliš vysoká. Zkontrolujte, zda je
v ovladači tiskárny zvolen správný druh média. Pokud problém trvá,
použijte médium vyžadující nižší fixační teplotu, například fólie nebo
lehká média.

Zkontrolujte, zda jsou média správně vložena. Další informace najdete
v části

Vkládání médií

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Obraťte stoh média v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním
zásobníku otočit médium o 180°.

background image

68 Kapitola 6

CSWW