HP LaserJet 1015 Printer - A Technické údaje

background image

Technické údaje

Soulad s předpisy FCC

Program správy ekologických výrobků

Bezpečnostní list materiálu

Směrnice

background image

80 Dodatek A

CSWW