HP LaserJet 1015 Printer - Ochrana životního prostředí

background image

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní výrobky způsobem, který neškodí životnímu
prostředí. Tento výrobek byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad na životní
prostředí.

Tvorba ozónu

Tento výrobek nevytváří žádný změřitelný ozónový plyn (O

3

).

Spotřeba energie

Spotřeba energie při režimu PowerSave prudce klesne. Šetří se tím peníze, aniž by byl snížen vysoký
výkon tohoto produktu. Tento produkt je v souladu s programem E

NERGY

S

TAR

. Je to dobrovolný program

pro podporu vývoje energeticky efektivních kancelářských produktů.

E

NERGY

S

TAR

je v USA registrovaná servisní známka společnosti U.S. EPA. Společnost Hewlett Packard

jako partner E

NERGY

S

TAR

ověřila, že tento produkt splňuje směrnice E

NERGY

S

TAR

pro efektivitu využití

energie. Další informace:

http://www.energystar.gov/

.

Spotřeba toneru

Úsporný režim používá výrazně méně toneru, což může prodloužit životnost tiskové kazety.

Použití papíru

Funkce ruční oboustranný tisk (duplex) a možnost tisku N-up (více stránek na jednom listu papíru) může
snížit spotřebu papíru a následně požadavky na přírodní zdroje.

Plasty

Plastové díly nad 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, které zvyšují možnosti identifikace
plastů pro účely recyklace na konci životnosti produktu.

Spotřební materiály HP LaserJet

V mnoha zemích/oblastech lze spotřební tiskový materiál pro tiskárny (například tiskové kazety, válec,
fixační jednotka) vrátit společnosti Hewlett Packard prostřednictvím programu HP Printing Supplies
Environmental Program. Program vrácení výměnných dílů a spotřebního materiálu se snadno využívá a je
zdarma. Je dostupný v 48 zemích/oblastech. Ke každé nové tiskové kazetě HP a spotřebnímu materiálu
jsou přiloženy vícejazyčné informace a pokyny.

background image

CSWW

Program správy ekologických výrobků 85

Informace o Programu navrácení pomocného materiálu do společnosti HP
a recyklace

Od roku 1990 bylo díky programu recyklace kazet toneru HP shromážděno mnoho miliónů použitých
tiskových kazet, které by jinak byly vyvezeny na skládky po celém světě. Tiskové kazety HP LaserJet
a spotřební materiál jsou shromažďovány a hromadně odesílány našim partnerům, kteří tiskovou kazetu
rozeberou. Po provedení důkladné kontroly kvality se určí díly, které lze použít do nových tiskových kazet.
Zbývající materiál je oddělen a přeměněn na suroviny, které se v dalších průmyslových oblastech používají
pro výrobu různých užitečných produktů.

Recyklace v USA

Z důvodu ochrany životního prostředí, kterou je třeba zajistit v rámci procesu vrácení použitých tiskových
kazet a spotřebních materiálů, společnost Hewlett Packard doporučuje hromadné zásilky. Zabalte dvě
nebo více tiskových kazet a použijte jednu předplacenou nálepku s předtištěnou adresou, která je součástí
balíku. Více informací v USA získáte na čísle (800) 340-2445 nebo na stránkách týkajících se spotřebních
materiálů pro tiskárny HP LaserJet:

http://www.hp.com/recycle

.

Recyklace mimo USA

Zákazníci v jiných zemích než USA mohou získat další informace o dostupnosti Programu recyklace
spotřebních materiálů společnosti HP od místního zástupce společnosti HP nebo na adrese

http://www.hp.com/recycle

.

Papír

Tato tiskárna je uzpůsobená pro používání recyklovaného papíru, pokud papír odpovídá směrnicím
uvedeným v příručce HP LaserJet printer family print media guide. Další informace o objednání viz

Objednání spotřebního materiálu

. Tento produkt je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy

DIN 19309.

Omezení materiálu

Tento výrobek neobsahuje rtuť (vyjma lamp obsahujících méně než 10 mg).

Tento produkt neobsahuje přidané olovo.

Tento produkt neobsahuje baterie.

Dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu

Náhradní díly a spotřební materiál pro tento produkt budou dostupné nejméně pět let od zastavení výroby.

Další zdroje informací

Více informací o následujících ekologických programech HP najdete na stránce

http://www.hp.com/go/environment

.

List profilu vlivu na životní prostředí pro tento a mnoho příbuzných produktů společnosti HP,

odpovědnost společnosti HP za životní prostředí,

systém kontroly životního prostředí společnosti HP,

program navrácení a recyklace použitých produktů HP,

bezpečnostní listy materiálů.

background image

86 Dodatek A

CSWW