HP LaserJet 1015 Printer - Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení

background image

Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) amerického úřadu pro potraviny a léky stanovilo
požadavky pro zařízení produkující laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976. Shoda se vyžaduje
u zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole zdraví a bezpečnosti v případě
radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci normy na intenzitu záření amerického ministerstva zdravotnictví
(DHHS) klasifikována jako zařízení produkující laserové záření třídy 1.

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna ochrannými kryty a vnějším krytem, není
možné, aby laserový paprsek unikl v jakémkoli okamžiku při běžném uživatelském provozu.

UPOZORNĚNÍ!

Použití ovládacích prvků, přizpůsobení nebo provádění postupů, které jsou odlišné od postupů v této
uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.