HP LaserJet 1015 Printer - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

podle směrnice 22 normy ISO/IEC a EN 45014

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku:

HP LaserJet 1010 Series

Číslo výrobku:

Q2460A, Q2461A, Q2462A

Kontrolní číslo modelu

3

BOISB-0207-00

Doplňky výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje těmto technickým údajům:

Bezpečnost:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (výrobek třídy Class 1 Laser/LED)

GB4943:1995

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B

1

EN 61000-3-2:1995/A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Název 47 CFR, díl 15, třída B

2

) / ICES-003, 3. vydání

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Doplňující informace:

Výrobek splňuje požadavky následující EMC směrnice 89/336/EEC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení
73/23/EEC a má odpovídající označení CE.

1) Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

2) Zařízení odpovídá požadavkům FCC, část 15. Výrobek může být provozován na základě těchto dvou podmínek:
(1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) musí akceptovat přijímané rušení včetně takového, které může
způsobit nežádoucí změny provozu.
3) Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno kontrolní číslo modelu. Toto číslo není názvem produktu (HP
LaserJet 1010) ani číslem výrobku (Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho USA

1. dubna 2003

Potřebujete-li získat informace POUZE o směrnicích:

Kontakt v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt v Evropě:

Místní prodejna a servisní středisko společnosti Hewlett-Packard nebo
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140-140, D-71034 Böblingen
(FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

background image

88 Dodatek A

CSWW