HP LaserJet 1015 Printer - Papír

background image

Papír

Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li obvyklý papír 80 g/m

2

. Zkontrolujte, zda má papír dobrou

kvalitu, nejsou na něm žádné rýhy, vruby, trhliny, kazy, volné částečky, prach, záhyby, póry a zvlněné nebo
ohnuté hrany.

Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru zakládáte (např. bankovní nebo recyklovaný), zkontrolujte štítek na
balíku papíru.

Některé papíry jsou příčinou problematické kvality tisku, mačkání papíru nebo poškození tiskárny.

Poznámka

Tiskárna používá teplo a tlak k fixaci toneru do papíru. Zkontrolujte, zda všechny barevné papíry nebo
předtištěné formuláře používají inkousty, které jsou kompatibilní s touto fixační teplotou tiskárny (200° C
za 0,1 sekundy).

Nepoužívejte hlavičkový papír, který je potištěn nízkoteplotní barvou, jako jsou inkousty používané některými
druhy termografie.

Nepoužívejte vyvýšené hlavičkové papíry.

Nepoužívejte fólie určené pro inkoustové tiskárny nebo jiné tiskárny, které k tisku používají nízkou teplotu.
Používejte fólie, které jsou určeny pro tiskárny HP LaserJet.

Použití papíru

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo přilnavost
toneru.
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, příliš hrubý, příliš
hladký nebo hrbolatý.
Vadná dávka papíru.

Vyzkoušejte jiný druh papíru:
v rozmezí 100 - 250 Sheffield
a 4-6 procent vlhkosti.

Vynechávky, zmačkání nebo
zvlnění.

Nesprávné skladování.

Skladujte papír na plocho v obalu
odolném proti vlhkosti.

Zvýšeně šedý odstín na pozadí.

Pravděpodobně příliš těžký.

Použijte lehčí papír.

Nadměrné zvlnění.
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, špatný směr zrnitosti
nebo příčná hrubost.

Použijte papír s podélnými
vlákny.
Tiskněte pomocí přímé dráhy
média.

Uvíznutí papíru nebo poškození
tiskárny.

Výseky nebo perforace.

Nepoužívejte papír s výseky nebo
perforací.

Problémy s podáváním.

Roztřepené okraje.

Používejte papír dobré kvality.

background image

CSWW

Pokyny k používání médií 95