HP LaserJet 1015 Printer - Omezená záruka na životnost tiskové kazety

background image

Omezená záruka na životnost tiskové kazety

Poznámka

Na tiskové kazety dodané s tiskárnou se vztahuje následující záruka.

Na tiskové kazety HP je poskytována záruka na vady materiálu a zpracování až do vyčerpání toneru HP.
Záruka se vztahuje na vady nebo nefunkčnost nové tiskové kazety HP.

Časté otázky

Jak dlouho trvá záruka?

Záruka trvá až do vyčerpání toneru HP, kdy záruka vyprší.

Jak poznám, že toner HP dochází?

Toner HP je spotřebován nebo skončila životnost tiskové kazety, pokud je tisk světlý (i postupně) nebo
pokud se na monitoru počítače zobrazí informace o tom, že končí životnost kazety.

Co udělá společnost Hewlett-Packard?

Společnost Hewlett-Packard je povinna podle vlastního uvážení buď vyměnit výrobky, u kterých se prokáže
vada, nebo vrátit částku, za kterou byl výrobek zakoupen. Pokud možno přiložte ukázku tisku, na které je
vidět, co způsobuje vadná tisková kazeta.

Na co se tato záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje tiskové kazety, které byly znovu naplněny nebo jsou prázdné, poškozené, nesprávně
používané nebo jinak porušené.

Jak lze vrátit nefunkční tiskovou kazetu?

Pokud se ukáže, že je tisková kazeta vadná, vyplňte formulář pro servisní informace a přiložte ukázku tisku,
z které je patrná popsaná vada. Odešlete formulář společně s tiskovou kazetou do prodejny, v které jste ji
zakoupili; tam vám vadnou kazetu vymění.

Na co se vztahují zákony konkrétního státu, provincie nebo země/oblasti?

Tato omezená záruka uživateli poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší
podle konkrétní země/oblasti. Tato omezená záruka je výhradní zárukou na tiskové kazety HP a nahrazuje
jakékoli další záruky týkající se tohoto výrobku.

SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI
NÁHODNOU, NÁSLEDNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NEPŘÍMOU ŠKODU NEBO UŠLÝ ZISK ZAPŘÍČINĚNÝ
PORUŠENÍM TÉTO ZÁRUKY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

TÝKÁ SE SPOTŘEBNÍCH TRANSAKCÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU; ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ
STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO
DOVOLUJE ZÁKON; A POUZE JE DOPLŇUJÍ.

background image

CSWW

Servis pro hardware 103